NIERUCHOMOŚĆ

Niektóre postacie mogą dostać bogactwo oraz nieruchomość, wybierając odpowiednie rozwinięcia. Kiedy do tego dojdzie, do stworzenia nowej nieruchomości wykorzystaj poniższe zasady zamiast zasad posiadłości gova. Tego typu nieruchomości są mniejsze niż posiadłości govów i nie mają formacji.

Domyślnie twoja nieruchomość to:

 • ludzie i miejsce gdzie pracuje i mieszka Twój zespół, ekipa lub wyznawcy, najczęściej 5-20 osób;
 • projekty: pośrednictwo, R&D, rekrutowanie (nadwyżka 1-VERs, potrzeba: bezczynność);
 • wystarczające zaplecze socjalne, żeby chciało się ludziom tu mieszkać i pracować.

Wybierz 2:

 • Twoja społeczność jest dość duża, około 50 osób. Zapewne to rodziny Twoich ludzi. Nadwyżka: +1VERs, potrzeba: +osąd.
 • Twoja społeczność jest maleńka, 3-12 osób. Usuń potrzebę: bezczynność.
 • Projekt: dodaj przyjęcia charytatywne. Nadwyżka: +impreza, potrzeba: +zobowiązanie.
 • Projekt: dodaj badanie osobliwości. Nadwyżka: +sprzęg, potrzeba: +choroby.
 • Projekt: dodaj techniczną wiedzę lub handel jakimś cennym towarem. Nadwyżka: +1VERs, potrzeba: +pozwy.
 • Projekt: dodaj nielegalny interes. Nadwyżka: +1VERs, potrzeba: +niepokój.
 • Twoi ludzie chętnie i entuzjastycznie rekrutują nowych członków grupy. Nadwyżka: +wzrost.
 • Twoi ludzie chętnie pomagają Ci w podejmowaniu decyzji. Nadwyżka: +doradztwo

Następnie wybierz 1:

 • Twoi ludzie nie są w najlepszej kondycji. Potrzeba: +choroby.
 • Twoi ludzie to straszni syfiarze. Potrzeba: +dewastacja.
 • Twoi ludzie to zepsuci degeneraci. Potrzeba: +bestialstwo.
 • Twoi ludzie mają zaciekłych wrogów Potrzeba: +odwet.
 • Twoi ludzie całkowicie na tobie polegają. Potrzeba: +desperacja.

Więcej o nadwyżkach i potrzebach tutaj.

Projekty nieruchomości mechanicznie są inne niż płatne projekty fixera czy korpa, ponieważ wykonywane są przez ludzi zamieszkujących nieruchomość, a nie przez postać gracza.

Bogactwo

(analogicznie do ruchu gova) Określa sukces lub porażkę projektów nieruchomości. Jeśli twoja nieruchomość jest bezpieczna, a przywództwo w grupie nie jest zagrożone, na początku sesji rzuć+pasja. Na 10+ uzyskujesz nadwyżkę, dostępną od ręki, na czas tej sesji. Na 7–9 uzyskujesz nadwyżkę, ale wybierz 1 potrzebę. W przypadku porażki lub jeśli twoja nieruchomość jest w niebezpieczeństwie albo twoje przywództwo w grupie jest zagrożone, nieruchomość jest w potrzebie. Dokładne wartości nadwyżki i potrzeb zależą od twojej nieruchomości.