Skrypt

Użycie skryptów na dronach jest sankcjonowane prawem międzynarodowym, które dopuszcza je jedynie w czasie prowadzenia operacji wojskowych. W praktyce, każdy dron, który posiada etykietę autonomiczny nie może być wykorzystany do celów cywilnych czy korporacyjnych, a osoby, które łamią ten przepis narażają się na poważne konsekwencje. Oczywiście to zrodziło czarny rynek produkcji i handlu skryptami jak i usług opartych autonomiczność dron. Najbezpieczniejsze skrypty to te pochodzące bezpośrednio od producenta drony, są też niestety najdroższe. Jeśli kupisz coś tańszego to licz się z wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, a nawet z ryzykiem przejęcia drony przez umyślnie pozostawioną lukę w oprogramowaniu. W zależności od jakości hardware'u oraz skryptu MG nada wartość sprawności drony od -2 do +1 (patrz również: moc węzłów). Sprawność będzie brana pod uwagę przy testach ruchów zamiast domyślnych cech. Mediana cen waha się od 1- VERsu (za -2sprawność) do 8- VERsów (za +1sprawność).

Typy skryptów:

{'agro'} - dron automatycznie podejmie walkę, z każdym obiektem, który nie zostanie rozpoznany jako sojusznik, zadając pełne obrażenia.
{'hakuj'} - dron automatycznie wykona jeden z ruchów: Haker, Analizuj, Przejmij, Fortyfikuj, Maskuj lub ich sekwencję, gdy napotka węzeł o parametrach wskazanych w pliku konfiguracyjnym.
{'kamuflaż'} - dron automatycznie wykona ruch zakradnij się (gdy będzie próbował niepostrzeżenie się przedrzeć) lub działaj pod presją (gdy wykryje w pobliżu obiekt, przed którym będzie chciał się schować).
{'napraw'} - repdron automatycznie wykona swój ruch naprawy na sprzęcie/dronie wskazanym w pliku konfiguracyjnym. Repdron nie może naprawiać sam siebie.
{'pancerz'} - (skryptu nie mogą wykonywać drony z etykietą stacjonarny) dron automatycznie wykona manewry przechwytujące atak, który wymierzony był w inny cel (obiekt, sprzęt lub osobę). Dron daje ochranianemu celowi +1pancerza + tyle punktów pancerza ile sam posiadał. Po przyjęciu ataku dron ulega zniszczeniu lub uszkodzeniu (decyzja MG).
{'przechwyć'} - dron automatycznie podejmuje zagrozi przemocą, z każdym obiektem, który nie zostanie rozpoznany jako sojusznik.
{'tarcza'} - jeśli zostanie wykryta obecność wrogiego hakera, dron automatycznie włączy się w architekturę systemu jako dodatkowy węzeł wymagający przejęcia o sile analogicznej do sprawności drony.
{'transportuj'} - dron automatycznie zabiera i przenosi na wcześniej wskazane miejsce przedmiot lub osobę, na którą skonfigurowano skrypt. Procedura zostanie wykonana tylko jeśli dron ma możliwość transportu wskazanego obiektu.
{'zwiad'} - dron automatycznie wykonuje patrol na wskazanych odcinku/terenie. Skrypt można zapętlać i tym samym otrzymać automatycznego strażnika.