SLAMSY

Większość miast popada w przepaść biedy, korupcji, chorób, przestępst i znieczulicy. Wysoki Zamek używa określenia slamsy w stosunku do całej Ziemi. Nadal jednak jest kilka miejsc gdzie można znaleźć luksus, czystość i bezpieczeństwo. Najczęściej są to tzw. strefy korporacyjne. Wróćmy jednak do slamsów.

W tych biednych dzielnicach, upadłych przedmieściach i opuszczonych fabrykach spotkasz uteri, syntetyków, szaleńców osobliwości, cwaniaków pasożytujących na biedniejszych od siebie i wszelkie zło jakie tylko jesteś w stanie sobie wyobrazić.