SSS / system bezpieczeństwa sektorów / sector security system

System dzielący Ziemię na sektory o określonym poziomie bezpieczeństwa. Wartość SSS waha się od 0.0 do 1.0 gdzie:

  • 0.0 (null sec) - brak jakichkolwiek struktur zapewniających bezpieczeństwo (policja, sądownictwo, etc.) lub chociaż monitoring zachowań niepożądanych. Te strefy albo są całkowicie wyludnione albo pozostają pod całkowitą kontrolą zorganizowanej przestępczości.
  • 0.1 - 0.4 (low sec) - brak struktur zapewniających bezpieczeństwo (policja, sądownictwo, etc.) ale funkcjonuje monitoring zachowań niepożądanych (automatyczne kamery, drony patrolujące, satelity). Oznacza to, że przestępstwo popełnione w low sec'u zostanie odnotowane i nałożona zostanie kara na CR lecz nie zostaną podjęte działania mające na celu pochwycić przestępcę dopóki nie pojawi się on w strefie hi-sec.
  • 0.5 - 1.0 (hi-sec) - istnieją struktury zapewniające bezpieczeństwo, prawo jest egzekwowane, a cały obszar strefy podlega monitoringowi przestępstw i wykroczeń. Są to najczęściej gęsto zaludnione części miast, mniejsze osiedla ludzkie o dobrze zorganizowanym bezpieczeństwie, lotniska, terminale, stacje kolejowe, chronione autostrady, etc. Przestępstwo popełnione w hi-sec'u determinują natychmiastową reakcję sił porządkowych. Im wyższa wartość sektora, tym reakcja jest szybsza i bezwzględna.