Strukturagry

KADR

W czasie trwania kadru jeden z graczy lub MG opisuje sytuację - najczęściej statyczną lub trwającej niewielki odcinek czasu, w którym nie następuje żaden ruch.

UJĘCIE

Podczas ujęcia jeden z graczy lub MG opisuje zachowanie jednego z bohaterów lub zmianę w otoczeniu. Często w ujęciu następuje ruch jednej z postaci i wzniecenie lub eskalacja konfliktu.

SCENA

Podczas sceny gracze i MG opisują szereg kadrów i ujęć, w których wykonywane są ruchy bohaterów, zachodzą zmiany w otoczeniu i dochodzi do wzniecenia, eskalacji i/lub rozwiązania konfliktu.

SEKWENCJA

Kilka logicznie powiązanych scen o wspólnym wątku tematycznym tworzy większą jednostkę narracyjną - sekwencję. Po sekwencji scen często (i warto to zrobić) następuje krótka przerwa w grze.

AKT

Kilka sekwencji, które prowadzą do logicznego zamknięcia wątku narracyjnego nazywamy aktem. Nie zawsze akt mieści się w obrębie jednej sesji ale dobrze, jeśli gracze i MG próbują w ten sposób zamykać spotkanie. Czasem akt przeciąga się na kilka sesji, warto wtedy zadbać aby wszyscy gracze wiedzieli co działo się w jego trakcie.