uteri, uterus - łac. macica

99% społeczeństwa popadło w skrajną biedę, a jeśli mają szczęście to jedynie w ubóstwo. Nazwa uterus znaczy dosłownie macica, w l. mn. jest to uteri. W ten sposób biedna część ludzkości podkreśla swoje pochodzie. Rodzą się naturalnie, jak wszyscy ludzie przed nimi. To, na pierwotnym poziomie, odróżnia ich od ludzi Wysokiego Zamku i Krawędzi, którzy w większości są projektowi i hodowani w maszynach.